Filter for tall og analyse

68 treff
Fiskeri

Fangst av snøkrabbe

Følg utviklingen i årets fangst av snøkrabbe: Hvor mye er fanget totalt, hvor stor kvote gjenstår og hvor mange fartøy fangster?

Fangst Kvoter
Fiskeri

Dispensasjoner fra landingsforskriften

Oversikt over alle som har fått dispensasjon fra landingsforskriften. Registeret viser også avslag på søknader om dispensasjon fra landingsforskriften

Dispensasjoner Fiskeritillatelser Register
Fiskeri

Fartøyregisteret

Fartøyregisteret inneholder fartøy- og eieropplysninger, konsesjons- og deltakerregister, fangstoversikt og årskvote for fartøy i adgangsregulerte fiskerier. 

Fartøy Fangst Kvoter Fiskeritillatelser Register
Fiskeri

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten - tidsserier

Resultater fra lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten. Her ligger tidsserier over driftsresultater, populasjonen i lønnsomhetsundersøkelsen og arbeidsinnsats og sysselsetting.

Lønnsomhet Arbeidsinnsats Driftsmargin Offisiell statistikk
Fiskeri

Kjøperregisteret

Kjøperregisteret viser alle som er registrert som fiskekjøpere i Norge. 

Kjøpere Register
Fiskeri

Løyve til samfiske etter torsk, hyse og sei for konvensjonelle kystfartøy

Kystfartøy i lukka gruppe med heimelslengde under 11 meter kan delta i samfiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N. Her er ei oversikt over kven som har løyve til dette fisket.

Samfiske Register
Fiskeri

Åpen gruppes fiske etter torsk nord for 62° N

Statistisk visning av åpen gruppes fiske etter torsk nord for 62° N. Statistikken viser antall fartøy og hvor mye de har fanget i dette fisket, fordelt på fartøyenes størrelse, år og fylke. 

Fangst Åpen gruppe
Fiskeri

Fangst av leppefisk

Statistikk om fangst av leppefisk (antall) fordelt på fartøygruppe, år, art og fangstområde. Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.
 

Fangst Leppefisk/rensefisk
Fiskeri

Fangst fordelt på art

Statistikk om fangst fordelt på art. Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.

Fangst Offisiell statistikk
Fiskeri

Fangst fordelt på fangstområde

Statistikk om fangst fordelt på fangstområde. Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.

Fangst Offisiell statistikk