Filter for tall og analyse

74 treff
Oppdrett

Akvakulturstatistikk: totalt for hele næringen

Statistikk for akvakulturnæringen samlet sett. I statistikken inngår total tall for tillatelser, lokaliteter, sysselsetting og salg

Arbeidsinnsats Hovedtall/Nøkkeltall Akvakulturtillatelser Alger Matfisk Settefisk Skjell og skalldyr Salg Offisiell statistikk
Oppdrett

Akvakulturstatistikk: matfiskproduksjon av laks, regnbueørret og ørret

Akvakulturstatistikk for matfiskprouksjon (sjøvannsproduksjon) av laks, regnbueørret og ørret.

Arbeidsinnsats Akvakulturtillatelser Produksjon Matfisk Salg Offisiell statistikk
Oppdrett

Akvakulturstatistikk: settefiskproduksjon av laks, regnbueørret og ørret

Akvakulturstatistikk for settefiskproduksjon (ferskvannsproduksjon) av laks, regnbueørret og ørret.

Arbeidsinnsats Akvakulturtillatelser Settefisk Produksjon Yngel Salg Offisiell statistikk
Oppdrett

Akvakulturregisteret

I Akvakulturregisteret kan du søke etter informasjon om tillatelser og lokaliteter, eller finne opplysninger om enkelttillatelser.

Akvakulturtillatelser Register Åpne data
Fiskeri

Strukturkvoter: kvotefaktorer og utløpsdatoer

Oversikt over dagens kvotefaktorer og tidsbegrensninger i strukturkvotene. I oversikten kan man slå opp på enkeltfartøy og fartøygrupper.

 

Fiskeritillatelser Strukturkvoter Kvoter
Fiskeri

Fangst av snøkrabbe

Totalkvoten for fangst av snøkrabbe er 7117 tonn for 2023. I denne statistikkvisningen kan du følge fangstutviklingen: Hvor mye er fanget totalt, hvor stor kvote gjenstår og hvor mange fartøy fangster?

Fangst Kvoter
Fiskeri

Konsesjoner og deltakeradganger

Statistikk over konsesjoner og deltakeradganger, totalt og på fylkesnivå.

Fartøy Fiskeritillatelser Offisiell statistikk
Fiskeri

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten - publikasjon

Opplysninger om drift og lønnsomhet fra den norske fiskeflåten. Lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten fremstiller sentrale mål på lønnsomhet som driftsresultat, resultat før skatt, driftsmargin og totalkapitalrentabilitet.

Lønnsomhet Arbeidsinnsats Driftsmargin Publikasjoner Offisiell statistikk
Fiskeri

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten - årstabeller

Resultater fra lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten per år. Det er lagt ut resultater tilbake til 2009. For resultater lenger tilbake i tid vises det til tidsseriene eller publikasjonene.

Lønnsomhet Driftsmargin Offisiell statistikk
Oppdrett

Lønnsomhetsundersøkelse for laks og regnbueørret: matfiskproduksjon

Resultater fra lønnsomhetsundersøkelsen for laks og regnbueørret innen matfiskproduksjon. Presenterte tall er gjennomsnittstall per selskap.

Lønnsomhet Matfisk Driftsmargin Produksjonskostnad Offisiell statistikk

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen