Filter for tall og analyse

73 treff
Fiskeri

Fangst av blåkveite

Statistikk over utviklingen i kystflåtens direktefiske etter blåkveite. Grafikken viser totalkvoten, og hva konvensjonelle fartøy kan fange etter 23. mai og etter 8. august. Den viser også hva ulike lengdegrupper har fanget.

Fangst
Fiskeri

Torsketrålere med leveringsplikt

En skjematisk oversikt som viser hvilke leveringsbetingelser og kvotefaktorer som er knyttet til det enkelte fartøyets torsketråltillatelse og/eller strukturkvoter.

Fiskeritillatelser Kvoter Register
Fiskeri

Kvotefaktorer og strukturgevinst, andre fartøygrupper

Oversikt over kvotefaktorer og visning av strukturgevinst for forskjellige fartøygrupper på fartøynivå.

Kvoter Strukturkvoter
Fiskeri

Kvotefaktorer, strukturkvoter og strukturgevinst

Strukturkvoter Kvoter Fiskeritillatelser
Fiskeri

Strukturkvoter: kvotefaktorer og utløpsdatoer

Oversikt over dagens kvotefaktorer og tidsbegrensninger i strukturkvotene. I oversikten kan man slå opp på enkeltfartøy og fartøygrupper.

 

Fiskeritillatelser Strukturkvoter Kvoter
Fiskeri

Kvotefaktorer og strukturgevinst, konvensjonell kyst, nord for 62° N

Oversikt over kvotefaktorer. Gruppering av strukturkvoter etter hovedtillatelsens hjemmelslengde, største lengde og visning av kvotefaktorer på fartøynivå.

Fiskeritillatelser Kvoter Strukturkvoter
Fritid

Hummarfiskarar – antal per fylke og kommune i 2021

Antal påmelde hummarfiskarar på fylke- og kommunenivå for 2021.

Hummer Register
Fritid

Hummarfiskarar – antal per fylke og kommune i 2017-2020

Antal påmelde hummarfiskarar på fylke- og kommunenivå for 2017-2020.

Hummer Register
Fritid

Hummarfiskarar – antal per fylke og kommune i 2022

Kor mange er påmelde til hummarfiske der du bur? Oversikt over antal påmelde hummarfiskarar på fylke- og kommunenivå i 2022.

Hummer Register
Fritid

Hummarfiskarar 2022

Register over alle påmelde til hummarfiske 2022. Registeret inneheld opplysningar om namn, deltakarnummer og type fiskar (hovudyrkefiskar, fritidsfiskar eller biyrkefiskar).

 

Hummer Register