Fangst av blåkveite

Statistikk over utviklingen i kystflåtens direktefiske etter blåkveite. Grafikken viser totalkvoten, og hva konvensjonelle fartøy kan fange etter 1. juni og etter 3. august. Den viser også hva ulike lengdegrupper har fanget.

Visningen oppdateres hvert 15. minutt mellom 08.00-21.00.