Registrerte turistfiskebedrifter

Alle turistfiskebedrifter som oppfyller bestemte kriterier må registrere seg i Fiskeridirektoratet sitt register over slike verksemder.

I tillegg kan turistfiskebedrifter som ikkje er omfatta av den pålagte registreringsordninga registrere seg frivillig. Her finn du oversikt over alle dei registrerte bedriftene.

Nedlasting

Det er mulig å hente ut data frå registera i ulike format. Tabellen eller utvala dine av tabellen kan du laste ned ved å velje Download nedst til høgre under tabellen. I nokon tilfelle kan det hende at valmoglegheitene/formata under Download ikkje er tilgjengelege - då er dei markert med lysegrått. For å gjere dei tilgjengelege må du sette markøren ein stad inni tabellen og dobbeltklikke.