Inspeksjoner i fiskeriene

Antall inspeksjoner i fiskeriene fordelt på ulike kontrolltyper.

Grafikk: Kontroller i fiskeriene, 2020
Kontroller i fiskeriene, 2020

Last ned figuren "Kontroller i fiskeriene, 2020"

Grafikk: Kontroller i fiskeriene, 2018-2020
Kontroller i fiskeriene, 2018-2020

Last ned figuren "Kontroller i fiskeriene, 2018-2020"

Forbehold

Det vil forekomme endringer i datamaterialet på grunn av saksbehandling, pågående eller ikke ferdigstilte kontroller, avgjørelser som blir påklagd o.s.v. Dette innebærer at tallene som er presentert vil kunne endre seg.

Ressurskrevende kontroller

Det er verdt å merke seg at fremstillingen ikke tar hensyn til hvor ressurskrevende en kontroll er. Det kan for eksempel være betydelig mer ressurskrevende å gjennomføre en fullkontroll versus en redskapskontroll.