Inspeksjoner i fiskeriene

Statistikk over antall inspeksjoner i fiskeriene fordelt på ulike kontrolltyper, 2018-2021.