Fangst fordelt på fartøyfylke og -kommune

Statistikk om fangst fordelt på fartøyfylke og -kommune. Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.