Fangst fordelt på art

Statistikk om fangst fordelt på art. Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.