Løyve til samfiske etter torsk, hyse og sei for konvensjonelle kystfartøy

Kystfartøy i lukka gruppe med heimelslengde under 11 meter kan delta i samfiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N. Her er ei oversikt over kven som har løyve til dette fisket.

Grunna endring i interne rutinar for registrering av samfiske er ikkje rapporten oppdatert for 2022. Vi arbeider med å få ein oppdatert rapport på plass så snart som mogleg.

Les mer om samfiske i fisket etter torsk, hyse og sei (nord for 62°N)

Skjemaside om melding om samfiskeordningen for kystfartøy