Løyve til samfiske etter torsk, hyse og sei for konvensjonelle kystfartøy

Kystfartøy i lukka gruppe med heimelslengde under 11 meter kan delta i samfiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N. Her er ei oversikt over kven som har løyve til dette fisket.