Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Om dataene - samfiske

Innhald

Fartøy i lukka gruppe med heimelslengde under 11 meter kan samfiske innafor gjeldande kvotar i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N. Ordninga krev påmelding ved at fisker elektronisk melder inn aktivt og passiv fartøy som inngår i samfiske og tidsperioden samfiske skal gjelde for.

Oppdateringstidspunkt

Mottatt påmelding til samfiske skjer via elektronisk skjema (PDF) og blir registrert inn i databasen av FMC. Det kan difor gå tid mellom elektronisk registrering av fisker til samfiske er registrert og synleg i rapporten.

Rapporten blir oppdatert kvart 15. minutt.

Kjelder

Fiskeridirektoratets konsesjons- og deltakaregister. Registeret omfattar fiskeløyver i norske lukka fiskeri samt dispensasjonsordningar.

Fiskeridirektoratets merkeregister. Registeret omfattar alle registrerte norske fiskefartøy.

Oppdatert: 25.10.2019