Samfiske etter torsk, hyse og sei for kystfartøy i lukket gruppe

Fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter kan inngå et kvotesamarbeid i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N. Det må sendes melding før kvotesamarbeidet starter og ved endringer i kvotesamarbeidet.

Meld om kvotesamarbeid og endringer

Formål og vilkår

Fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter kan inngå et kvotesamarbeid i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N. Det må sendes melding før kvotesamarbeidet starter og ved endringer i kvotesamarbeidet.

Melding om kvotesamarbeid må sendes til Fiskeridirektoratet før fisket tar til.

Skjemaet fylles ut av eieren av et av fartøyene som skal inngå i kvotesamarbeidet, på vegne av eierne av begge fartøyene.

Det må sendes nytt skjema,  dersom perioden for kvotesamarbeidet endres, eller dersom det veksles mellom hvilket fartøy som er aktiv og hvilket som er passivt i kvotesamarbeidet.