Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Biomassestatistikk etter produksjonsområde

Statistikk over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i sjøvann etter produksjonsområde.

Fra og med 15. oktober 2017 ble det innført et nytt system for kapasitetsøkning i norsk lakse- og ørretproduksjon. Kysten er nå delt inn i 13 områder, hvor miljøindikatorer regulerer kapasitet.

Alle opplysninger samlet i en fil uten oppsett og summeringer:

Innrapportert i drift

Innrapportert beholdning (antall og biomasse) ved månedslutt

Innrapportert forbruk av fôr

Innrapportert utsett av fisk

Innrapportert uttak av fisk til slakt (antall og mengde)

Svinn (tap) i produksjonen