Torsketrålere med leveringsplikt

En skjematisk oversikt som viser hvilke leveringsbetingelser og kvotefaktorer som er knyttet til det enkelte fartøyets torsketråltillatelse og/eller strukturkvoter.

Fiskeridirektoratet opplever stor interesse og mange spørsmål knyttet til torsketrålere med leveringsplikt.

Vi har derfor laget en oversikt som skjematisk viser hvilke leveringsbetingelser og kvotefaktorer som er knyttet til det enkelte fartøyets torsketråltillatelse og/eller strukturkvoter.

Ytterligere informasjon om det enkelte fartøy finnes i fartøyregisteret .

Forskrift

Leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse (lovdata.no)

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen