Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Vekestatistikk

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite, snabeluer og reker.

Vekestatistikken gjev eit oversyn over oppfiska kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite, snabeluer og reker nord og sør for 62°N fordelt på dei ulike reguleringsgruppene og blir basert på dei til ei kvar tid mottekne landings- og sluttsetlane frå fiskesalslaga.

Fangsttala for 2024 er førebelse.

Siste vekestatistikk

Veke 28 (pdf)

Veke 28 (excel)