Vekestatistikk

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite, snabeluer og reker.

Vekestatistikken gjev eit oversyn over oppfiska kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite, snabeluer og reker nord og sør for 62°N fordelt på dei ulike reguleringsgruppene og blir basert på dei til ei kvar tid mottekne landings- og sluttsetlane frå fiskesalslaga.

Fangsttala for 2021 er førebelse.

PDF EXCEL
veke 47 veke 47
Oppdatert: 06.10.2021