Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite, snabeluer og reker i 2020

Vekestatistikken gjev eit oversyn over landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite, snabeluer og reker nord og sør for 62°N fordelt på dei ulike reguleringsgruppene og blir basert på dei til ei kvar tid mottekne landings- og sluttsetlane frå fiskesalslaga.

Fangsttala for 2020 er førebelse.

Oppdatert: 14.10.2020