Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Fiskermanntallet

Fiskermanntallet er et register over personer som er bosatt i Norge og som har fiske eller fangst i havet som hovednæring (blad B) eller binæring (blad A).

Fiskermanntallet blir brukt som grunnlag for tildeling av følgende rettigheter og støtteordninger:

  • Retter i fiske administrert av Fiskeridirektoratet.
  • Sosiale retter i fiske og diverse tilskuddsordninger i fiske over statsbudsjettet, administrert av Garantikassen for fiskere.
  • Basis for pliktig medlemskap i pensjonstrygd for fiskere, der innbetaling av premie og eventuell tvangsinndriving skjer ved Garantikassen.
  • Sykepengar og trygderetter i fiske, administrert av NAV. Fiskermanntallet er også tillagt betydning på en rekke andre områder både offentlig- og privatrettslig.

Skjema for å søke om opptak i fiskermanntallet

Om dataene - fiskermanntallet