Tilsyn med oppdrettsselskap - antall og type

Å forebygge og redusere effektene av rømt oppdrettsfisk er et høyt prioritert tilsynsområde for Fiskeridirektoratet. Statistikken viser antall tilsyn med oppdrettsselskap fordelt på type tilsynsaktivitet.

Grafikk: Tilsyn med foretak innen akvakultur - antall og type tilsyn, 2018-2020
Tilsyn med foretak innen akvakultur - antall og type tilsyn, 2018-2020
 
Oppdatert: 19.04.2021