Tilsyn med oppdrettsselskap - antall og type

Å forebygge og redusere effektene av rømt oppdrettsfisk er et høyt prioritert tilsynsområde for Fiskeridirektoratet. Statistikken viser antall tilsyn med oppdrettsselskap fordelt på type tilsynsaktivitet.

Grafikk: Tilsyn med foretak innen akvakultur - antall og type tilsyn , 2017-2019

Oppdatert: 04.03.2020