Åpne data: turistfiskedata

Turistfiskedataene inneholder informasjon fra turisfiskebedriftenes innrapporterte turer, blant annet fangst og utslipp av ulike arter ved hver enkelt turistfiskebedrift.

Turene er rapportert av bedrifter som er registrert i Fiskeridirektoratets register over turistfiskebedrifter.

Alle åpne turistfiskedata kan lastes ned fra denne interaktive visningen av turistfiskestatistikk: Fangst i turistfiske