Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Om turistfiskedataene

Dataene inneholder innrapporterte fisketurer. Turene er rapportert av bedrifter som er registrert i Fiskeridirektoratets register over turistfiskebedrifter. 

Datakvalitet

2018 er det første året direktoratet har samlet inn data om fangst i regi av turistfiskebedrifter. Dataene har derfor noen begrensninger.

Bedriftens plassering

Turistfiskebedriftenes plassering er i dataene knyttet til dets organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret, og turistfiskeanleggets reelle plassering kan derfor være en annen enn det dataene viser. Likeledes kan en turistfiskebedrift ha flere anlegg uten at det framkommer av dataene. Det innebærer at inndelingen i kommune/fylke/region ikke alltid er helt korrekt. 

Etterslep i rapporteringen

Fordi turistfiskebedriftene kun må rapportere en gang i måneden, men kan rapportere oftere hvis de ønsker det, vil det innebære et etterslep av datatilfanget. For eksempel vil fangsten for en bestemt uke endre seg etter hvert som mer av fangsten for den uken blir registrert. Dette etterslepet på datatilfanget kan altså gi et feilaktig inntrykk av at fisket er på vei ned de siste ukene.

Om turistfiske-dataene

Feltnavn

Beskrivelse

Bruker- eller systemgenerert

TripDate

Datoen for turen. Klokkeslett er ikke påkrevd. Noen kilder sender med klokkeslett for tur, andre ikke.

Bruker

Created

Dato og klokkeslett for når turen ble rapportert til Fiskeridirektoratet. Det kan sendes flere turer i samme rapport, tidspunkt for «created» kan derfor være identisk for flere arter/turer. Created angis i UTC.

System

TripId

Unik id for tur.

System

OrgName

Bedriftens navn, hentet fra Enhetsregisteret

System

OrgNumber

Bedriftens organisasjonsnummer

Bruker

ZipCode

Bedriftens postnummer for besøksadresse. Merk at det kan være avvik mellom ZipCode for besøksadresse og det stedet der fisketuren har foregått.

System (bruker kan endre til annet postnr)

ExternalIdentifier

Artskode for fisk

System

Value

Artsnavn (engelsk)

System

CaughtAmount

Antall fisk som er tatt til land

Bruker

ReleasedAmount

Antall fisk som sluppet ut

Bruker

WeightInGram

Samlet vekt på fisk. Ikke-obligatorisk felt

Bruker

Oppdatert: 19.10.2020