Åpne data - og oversikter over åpne og sensitive data

Fiskeridirektoratet har som mål å ha en åpen og tydelig forvaltning, og er derfor i en prosess med å gjøre mest mulig av våre data direkte tilgjengelig for brukerne fra fiskeridir.no.

Som følge av vårt ansvar for regulering og tilsyn med fiskeri- og havbruksnæringen har Fiskeridirektoratet mye data. Dels er disse nødvendig registerinformasjon om de som har tillatelse til å fiske eller drive havbruk, og dels er det data om den løpende aktiviteten. Selv om noen av disse dataene er unntatt offentlighet grunnet personvern eller forretningshemmeligheter, kan de fleste karakteriseres som «åpne».

En god del data har lenge vært åpent tilgjengelig her på våre nettsider. Eksempler på dette er:

  • Statistikkbanken Her kan du lage dine egne oversikter og laste dem ned på regneark.
  • Registre Her kan du søke etter ulik informasjon i våre registre.
  • Kartdata  Her kan du se ulik informasjon om fiskeri- og havbruksnæringen i kart.

I Statistikkalenderen kunngjør vi når ny statistikk vil bli lagt ut på våre nettsider.

Men vi har også data utover det som allerede er tilgjengelig på våre nettsider: Statistikksidene

Noe informasjon er lagt ut på Data Norge .

Alle våre data er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Data til forskning

Dersom forskere ønsker tilgang til mikrodata som ikke er tilrettelagt på disse sidene, kan det søkes om dette ved å benytte søknadsskjema. Søknadskjema og mer informasjon om data til forskning

Personvern

Fiskeridirektoratet må i liten grad skjerme data med hjemmel i personvernlovgivningen. I den grad dataene er underlagt personvernlovgivningen behandles de i henhold til direktoratets personvernerklæring .

Oppdatert: 02.10.2018