Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Åpne data

Fiskeridirektoratet har som mål å ha en åpen og tydelig forvaltning, og er derfor i en prosess med å gjøre mest mulig av våre data direkte tilgjengelig for brukerne fra fiskeridir.no.

Som følge av vårt ansvar for regulering og tilsyn med fiskeri- og havbruksnæringen har Fiskeridirektoratet mye data. Dels er disse nødvendig registerinformasjon om de som har tillatelse til å fiske eller drive havbruk, og dels er det data om den løpende aktiviteten.

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at det skal legges inn en forsinkelse på en måned for publisering av fangstmeldinger innrapportert gjennom ERS. Selv om noen av disse dataene er unntatt offentlighet grunnet personvern eller forretningshemmeligheter, kan de fleste karakteriseres som «åpne».

En god del data har lenge vært åpent tilgjengelig her på våre nettsider. Eksempler på dette er:

I Statistikkalenderen kunngjør vi når ny statistikk vil bli lagt ut på fiskeridir.no.

Vi har også data utover det som allerede er tilgjengelig på våre nettsider: Statistikksidene

Noe informasjon er lagt ut på Data Norge.