Omregningsfaktorer for produkter av ulike arter som landes

Tabellen viser omregningsfaktorer for produkter av ulike arter som landes.