Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Åpne data: fangstdata (seddel) koblet med fartøydata

De åpne dataene som er tilgjengelig her inneholder fangstdata fra landings- og sluttseddelregisteret koblet med fartøydata fra merkeregisteret.

Fangstdata blir stadig mer etterspurt av offentligheten; til forskning, miljøinteressenter med mer. Fiskeridirektoratets praksis har vært å vurdere denne informasjonen som offentlig. Unntakene er pris per seddel som har blitt påberopt som en forretningshemmelighet på landingstidspunktet, og fødselsnummer som behandles som en sensitiv personopplysning (for de som er registrert på enkeltperson). 

Verditall frigis løpende 12 måneder etter landingstidspunktet.

Driftsmeldinger for fangstdata (seddel)

Format

Filformat

Dataene er tilrettelagt på csv-format (semikolonskilte tekstfiler) som pakkede filer.

Tegnkodeformat

Tegnkodeformatet som benyttes er UTF-8. 

Digitaliseringsdirektoratet har utviklet felles retningslinjer for bruk av tegnsett: «Ved utveksling av informasjon mellom offentlige virksomheter og i dialog med innbyggere/ næringsliv, skal man benytte ISO/IEC 10646 representert ved UTF-8.» Se lenke i høyremargen for ytterligere informasjon.

En enkelt fil vil være for stor til å åpnes i Excel eller Access (for mange rader) og tegnkodeformatet UTF-8 er heller ikke egnet for disse verktøyene.

Tidsserie

Hver fil inneholder data for et fangstår, og data fra og med fangstår 2000 inngår i tidsserien. Data for fangstår lik inneværende år og de to foregående årene oppdateres hver natt utenom natt til lørdag. Data for tidligere år oppdateres ved eventuelt behov.

Datadokumentasjon

Dokumentasjon av dataene og oversikt over innholdet i filene: 

Datafiler

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000