Akvakulturstatistikk: rensefisk

Rensefisk er den lille hjelperen som brukes i bekjempelse mot lakselus. Rensefisk er en fiskegruppe som består av ulike leppefiskarter og rognkjeks.

Total utsett av rensefisk i merd

Tallene er hentet fra matfiskprodusentene av laks og regnbueørret, og omfatter både oppdrettet og villfanget rensefisk.

Oppdrett av rensefisk

Tallene er hentet fra rensefiskprodusentene, og omfatter kun oppdrettet rensefisk