Akvakulturstatistikk

Akvakulturstatistikk er en årlig undersøkelse som omfatter samtlige kommersielle, forsknings-, undervisnings- og utviklingstillatelser.