Lokaliteter fulgt opp ved selskapsrevisjon

Statistikken viser aktive lokaliteter for laks og regnbueørret som er fulgt opp ved selskapsrevisjon.

Grafikk: Lokaliteter fulgt opp ved selskapsrevisjon 2020
Lokaliteter fulgt opp ved selskapsrevisjon 2020. Oversikten viser kun aktive lokaliteter for laks og regnbueørret.