Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Åpne data: posisjonsrapportering (VMS)

De åpne dataene inneholder data om posisjonsrapportering (VMS) fra norske fiske- og fangstfartøy på eller over 15 meter, uavhengig av hvor de har oppholdt seg.

Det er et mål at forvaltningen så langt som mulig bidrar til åpenhet om data som blir samlet inn fra fiskerinæringen. Fiskeridirektoratet har åpnet opp VMS-dataene fordi de utgjør viktig miljøinformasjon om ressursene i havet som eies av fellesskapet i Norge. 

Per i dag blir det ikke lagt ut data samlet inn fra utenlandske fartøy. Dataene som legges ut inneholder ikke personopplysninger. 

Landingsmeldinger mottatt fra fartøy under 15 meter via ERS eller Kystfiskeappen er foreløpig ikke lagt ut. Her må mulige grensedragninger mot personvern avklares før dette eventuelt blir aktuelt.

Om posisjonsrapportering

Publisering og innsyn

Det er store mengder data som nå er åpne. Det vil være ressurskrevende å tilgjengeliggjøre de aktuelle dataene, og det vil derfor ta tid før prinsippet om åpenhet er fullt ut nådd. De første dataene som legges ut er i CSV-format. Etter hvert vil vi jobbe mot å legge ut tilrettelagte datasett i andre format som flere vil kunne lese og nyttiggjøre seg.

Format

Filformat

Dataene er tilrettelagt i CSV-format (semikolonskilte tekstfiler) som pakkede filer.

Tegnkodeformat

Tegnkodeformatet som benyttes er UTF-8.

Digitaliseringsdirektoratet har utviklet felles retningslinjer for bruk av tegnsett: «Ved utveksling av informasjon mellom offentlige virksomheter og i dialog med innbyggere og næringsliv, skal man benytte følgende standard: ISO/IEC 10646 representert ved UTF-8.» Hvorfor felles tegnsetting? (Difi)

Filstørrelsen vil kunne være for stor til at filene kan åpnes i Microsoft Excel eller Microsoft Access. I tillegg vil brukere kunne oppleve at Excel og Access har problemer å lese tegnkodeformatet UTF-8 korrekt, der karakterene æ, ø og å ikke vises som normalt. Det anbefales å bruke statistikk- eller databaseverktøy med tilstrekkelig kapasitet.

Tidsserie

Hver fil inneholder data fra ett år. For VMS inngår data fra og med 2011 i tidsserien. 

Datadokumentasjon

Dokumentasjon av dataene og oversikt over innholdet i filene

Daglig oppdatert fil - gjeldende år

Posisjonsrapportering (VMS) – gjeldende år (CSV komprimert med Zip)

Datafiler - tidligere år

Posisjonsrapportering (VMS) - 2023 (CVS komprimert med Zip)

Posisjonsrapportering (VMS) - 2022 (CSV komprimert med Zip)

Posisjonsrapportering (VMS) - 2021 (CSV komprimert med Zip)

Posisjonsrapportering (VMS) - 2020 (CSV komprimert med Zip)

Posisjonsrapportering (VMS) - 2019 (CSV komprimert med Zip)

Posisjonsrapportering (VMS) - 2018 (CSV komprimert med Zip)

Posisjonsrapportering (VMS) - 2017 (CSV komprimert med Zip)

Posisjonsrapportering (VMS) - 2016 (CSV komprimert med Zip)

Posisjonsrapportering (VMS) - 2015 (CSV komprimert med Zip)

Posisjonsrapportering (VMS) - 2014 (CSV komprimert med Zip)

Posisjonsrapportering (VMS) - 2013 (CSV komprimert med Zip)

Posisjonsrapportering (VMS) - 2012 (CSV komprimert med Zip)

Posisjonsrapportering (VMS) - 2011 (CSV komprimert med Zip)