Statistikkseksjonen

Ledes av Anita Kjeilen Steinseide.

Statistikkseksjonen har ansvar for å innhente og kvalitetssikre data til forvaltning, kontroll og statistikk, herunder fiskeri- og akvakulturstatistikk og lønnsomhetsundersøkelser. Seksjonen har ansvar for produksjon og formidling av Norges offisielle fiskeri- og akvakulturstatistikk. Seksjonen tilrettelegger data til forskning og data til ulike analyser og utredninger.

I tillegg har seksjonen ansvar for arbeidet med utarbeidelse av omregningsfaktorer og koder, hovedsakelig knyttet til landings- og sluttseddeldata, samt oppfølging av nasjonale og internasjonale rapporteringsforpliktelser


Navn
Anette Ellefsen Persen
Anita Kjeilen Steinseide
Beatriz Diaz Pauli
Elin B. Hopland
Geir Blom
Ingvill Hægland Horvei
Merete Fauske
Randi Sofie Sletten Hopland
Rune Baug Mjørlund
Tove Aasheim
Trond Almendingen
Trond Havelin
Øydis Brendeland

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet