Randi Sofie Sletten Hopland

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: statistikkseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Produkteier landings- og sluttseddelsystemet, samarbeid med salgslagene, fangststatistikk, landings- og sluttsedler, offisiellstatistikk, representerer Fiskeridirektoratet i Utvalget for offisiellstatistikk, kodeverk tilknyttet landings- og sluttseddeldata, data til forsking, åpne data