Forvaltningsdivisjonen

Ledes av Jon-Erik Henriksen. Divisjonens hovedoppgaver er å løse sentrale direktoratsfunksjoner knyttet til areal og miljø, tildeling av tillatelser innenfor akvakultur og regulering av fiskeriene. Løpende ajourhold og utvikling av kartløsninger, registre, statistikk og analyse skal støtte opp under de valg som gjøres.


Navn
Liv Holmefjord
Anne Kjos Veim
Jon-Erik Henriksen
Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet