Miljøseksjonen

Ledes av Paul Magnus Oma. Overordnet ansvar for miljøarbeidet og for oppfølgingen av FNs bærekraftsmål. Koordinerende ansvar for naturmangfoldsregelverk og bistandsarbeid. Bestillinger til Havforskningsinstituttet. Redusere marin forsøpling, opprydning av tapte redskaper. Utvikle mer effektive og miljøvennlige fangstredskaper. Sameksistens mellom ulike havnæringer. Forvaltningsplaner for norske havområder.


Navn
Agny Laukeland Bygnes
Anne Brit Fjermedal
Anne Marie Abotnes
Dagfinn Lilleng
Gjermund Langedal
Gunnstein Bakke
Hermann Magnus Hagen Pettersen
Hilde Sofie Berg
Jens Christian Holm
Kari Grundvig
Kristian Landmark Skaar
Paul Magnus Oma
Per Sandberg
Øyvind Grøner Moe

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet