Dagfinn Lilleng

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: miljøseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Seleksjon i fiskeredskaper, tekniske reguleringer, praktisk fiskeri- og redskapsteknisk kompetanse (trål, snurrevad, garn, line m.fl.), fiskeforsøk og redskapsutvikling, sameksistens m.v.