Jens Christian Holm

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: miljøseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Sjømat og bærekraft (herunder betydningen av klima og naturmangfold), FNs bærekraftsmål og Fiskeridirektoratet, risiko for miljøskade fra akvakulturvirksomhet, kartlegging og ivaretakelse av sårbar natur og viktige økosystemtjenester, sameksistens fiskeri - akvakultur