Hermann Magnus Hagen Pettersen

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: miljøseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Tekniske reguleringer, seleksjon i fiskeredskaper (fiskeforsøk), fiskeri- og redskapsteknisk kompetanse (aktive og passive), redskapsutvikling, sameksistens, makrellstørje, hvalfangst m.v.