Anne Brit Fjermedal

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: miljøseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Akvakultur, vannforvaltning