Kari Grundvig

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: miljøseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Sameksistens, bruk og vern, vannforvaltning