Kristian Landmark Skaar

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: miljøseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Tapt redskap, redskapsopprydding, praktiske fiskerirelaterte problemstillinger, sjøkreps, sjøfugl, sameksistens - fiskeri og geofysiske undersøkelser, havbunnsmineraler, karbonfangst og lagring, fiskeforsøk og redskapsutvikling (trål, teiner etc), saksbehandling

Jobber du i fiskerinæringen?

Vi vil gjerne intervjue deg om hvilke utfordringer fiskerinæringen står overfor når det gjelder å følge regelverket i praksis.

Les mer og meld deg til intervju