Øyvind Grøner Moe

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: miljøseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Marint vern, fremmede arter, erfaringsbasen for rømming