Agny Laukeland Bygnes

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: miljøseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Erstatningsordningen for norske fiskere, internasjonale forskningstokt i norske farvann, sameksistens petroleum-fisk, tilskuddsordningen, forskningstillatelser.