Jon-Erik Henriksen

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Overordnet ansvar for drift og styring i forvaltningsdivisjonen, rapporterer til fiskeridirektøren