Fartøy- og deltakerseksjonen

Ledes av Håvard Fause. Mottar, behandler og fatter vedtak i fartøy- og deltakersaker fra hele landet. Rullering av fiskermantallet. Utvikler nytt fartøyregister og regelverksforenkling. Seksjonen har også oppgaver knyttet til landsiden.


Navn
Anne-Marit Torrissen
Birgitte Jensen
Camilla Flåten
Cláudia Correia da Silva
Elisabeth Richardsen
Gyrid Giæver
Hilde Solli-Sæther
Håvard Fause
Håvard Sørland
Kathrine Stoltenberg
Kristin Skarbøvik
Kristin Skurtveit
Lars Gaute Tengs
Lise Sundelin Morottaja
Maja Finnes Sollid
Margrethe Selliås Dreyer
May Brit Håland
May Randi Bonesrønning
May-Liss Tråsdahl
Monica Bohinen
Roar Nygård Volden
Siv Irene Korvanen
Stine Lunheim Ramstad
Svein Einar Pedersen
Terje Sørland
Tone Teigen
Veronica Sørensen

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet