Birgitte Jensen

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Registrering i deltakerregisteret og merkeregisteret for havgående fartøy,
Administrator med ansvar for å gi tilgangskoder og passord til registrene våre, fartøyregisteret, deltakerregisteret, manntallsregisteret osv.  (tilgang til våre ansatte)
Årlig avgift for fartøy i merkeregisteret..
Søknader om lisens for fiske i annet lands sone, Russland og NEAFC
Sekretær reguleringsmøtet