Birgitte Jensen

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Saksbeh. opptak i fiskermanntallet (A og B)
Registrering i deltakerregisteret og merkeregisteret for havgående fartøy,
Administrator med ansvar for å gi tilgangskoder og passord til registrene våre, fartøyregisteret, deltakerregisteret, manntallsregisteret osv.  
Årlig avgift for fartøy i merkeregisteret og innmeldingsavgift i merkeregisteret SI (Statens Innkrevningssentral)
Søknader om lisens for fiske i andre lands soner, Russland og NEAFC 
Stedfortreder: lisensiering av utenlandske fartøy UK, EU, Russland
Sekretær reguleringsmøtet
Stedfortreder/publisering av J-meld.