Stine Lunheim Ramstad

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

fartøyforvaltning, generell juss, havressursforvaltning