Roar Nygård Volden

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Fiskeriforvaltning, Opptak i fiskermanntall, merkeregisteret, ervervstillatelser, leiefartøy (havari), tildeling av deltakeradganger, Adgang til å delta i turistfiske etter kongekrabbe, Adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i det kvoteregulerte område

Jobber ikke med utøvelse av fangst eller fiske.