Cláudia Correia da Silva

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Produkteier Nytt Fartøyregisteret. Kvalitetsforbedring, oppdatering, utvikling og dokumentasjon av innholdet i de nåværende registrene - særlig i forhold til fartøy-, fisketillatelser og eier informasjon. Medansvar for utvikling og kvalitetssikring av de øvrige registrene. Leveringsplikt for torsketråler.