Hilde Solli-Sæther

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Skole- og lærlingekvoter, fiskermanntall. Stedlig kontaktperson.