Terje Sørland

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Saksbehandling innen kjøp og salg av fartøy/ ervervstillatelse/ strukturering/ tildeling av tillatelse ved oppgivelse av tilsvarende tillatelse.

Innmelding/utmelding av fiskermanntallet blad A og B

Leiefartøy havari/ nybygg