Lars Gaute Tengs

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Stedlig kontaktperson for Egersund kontoret. Fiskermanntallet.