Svein Einar Pedersen

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

fiskeriforvaltning, fiskermanntall, ervervstillatelser, registerføring