Arealseksjonen

Ledes av Tom Hansen. Arealseksjonen følger opp areal- og verneplanprosesser og koordinerer utarbeidelsen av overordnede bestillinger og høringer. Seksjonen følger opp kartleggingen av biologisk mangfold og overvåker konkurrerende bruk av kystsonen.


Navn
Ann-Magnhild Solås
Astri Kristin Strøm
Audun Århus
Charlotte Skeide Norseng
Erling Johan Johansen
Eva-Beate Rundereim Torsvik
Ingerid Bjørkevoll
Karen-Christine Aasheim
Knut Kristian Skjolden
Martin Mathisen
Ola Midttun
Ole-Einar Jakobsen
Runa Gudmundsdottir Jonassen
Silje Svendsen
Tom Hansen
Unn Jenny Utne Kvam

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet