Silje Svendsen

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: arealseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
marin arealforvaltning