Runa Gudmundsdottir Jonassen

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: arealseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Marin arealforvaltning, plansaker (kommuneplaner, reguleringsplaner, marine verneplaner), akvakultursøknader, tiltak i sjø (mudring, dumping, utfylling).