Ingerid Bjørkevoll

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: arealseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

reguleringsplanar, kommuneplanar, generelle tiltak i sjø (utfylling, mudring etc.) og akvakultursøknadar