Unn Jenny Utne Kvam

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: arealseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

marin arealforvaltning: arealplanlegging etter plan- og bygningslova, arealsaker etter anna lovverk, arbeid med rammeverk for saksområdet, rådgjeving i enkeltsaker, kystnære fiskeridata, torskeoppdrett